/image/journal/article?img_id=61211&t=1567073903445

Moderskapsförpackningen blev en internationell hit

Moderskapsförpackningen är den av FPA:s förmåner som väcker mest intresse ute i världen. Det brittiska rundradiobolaget BBC publicerade 2013 artikeln Why Finnish babies sleep in cardboard boxes (Varför finländska bebisar sover i papplådor). Den delades fler gånger än någon annan av BBC:s artiklar gjort tidigare.

Intresset har varit stort även efteråt. FPA får motta många frågor om moderskapsförpackningen och FPA:s sakkunniga har gett intervjuer till så avlägsna länder som Mexiko, Indonesien och Nya Zeeland. FPA får årligen ett flertal besök från utlandet av personer som kommer för att bekanta sig med moderskapsförpackningen.

Den positiva uppmärksamheten har också lett till konkreta åtgärder. Skottland har till exempel tagit modell av Finland och börjat dela ut moderskapsförpackningar från och med sommaren 2017. Principen där är densamma som i Finland: Varje familj som omfattas av det skotska socialförsäkringssystemet får en baby box, förutsatt att den blivande modern går på hälsokontroller på rådgivningen under graviditeten. I många andra länder har man också utvecklat program och projekt som bygger på samma idé som moderskapsförpackningen.

Läs mer: