/image/journal/article?img_id=63045&t=1567073902938

Minister Annika Saarikko: ”Moderskapsförpackningen ett tecken på ett samhälle där man bryr sig”

Moderskapsförpackningen (mammalådan) är viktig för familje- och omsorgsminister Annika Saarikko. Enligt henne är den juvelen i kronan i det finländska välfärdssamhället och en symbol för familjepolitiken som väcker många varma tankar.

– Om man skulle samla alla berättelser och känslor som medborgarna har för mammalådan och sätta dem i lådan, skulle locket inte gå att stänga, säger hon.

Det fiffigaste med moderskapsförpackningen är att rätten att få förpackningen har kopplats till mödrarådgivningssystemet. Väntande mödrar fångas upp och graviditeten börjar följas upp på mödrarådgivningen redan i ett tidigt skede. Det här har haft en stor inverkan på folkhälsan.

Värdet på moderskapsförpackningen är nu 140 euro men regeringen har föreslagit att det ska höjas till 170 euro. Minister Saarikko önskar att höjningen särskilt skulle synas i form av ökad kvalitet.

– Jag har märkt att innehållet i moderskapsförpackningen ofta väcker passionerad diskussion. Hur ökningen på 30 euro ska användas bestämmer de sakkunniga. Men viktigare än antalet produkter i förpackningen är ändå det att produkterna är hållbara och av god kvalitet.
 

Hur kommer moderskapsförpackningen att se ut i framtiden?

Enligt Annika Saarikko är moderskapsförpackningen en social innovation som också kunde vara en exportvara. Hon säger att hon också funderat mycket på hur man kunde utveckla förpackningen så att den ännu bättre skulle svara mot de behov familjerna har i dag.  Hälsoteknologiska produkter kunde till exempel vara till nytta för uppföljning av barnens hälsa. Hon tycker också att man kunde undersöka om det vore möjligt att lägga till tjänster i förpackningen som stöder familjerna och förebygger problem.

– Vi borde också kunna stödja den psykiska sidan av föräldraskapet och till exempel utveckla applikationer och chattjänster via vilka det är möjligt att ställa frågor eller berätta om eventuella problem.

Ministern skulle också gärna se ett nytt namn på moderskapsförpackningen, eftersom föräldraskap ju inte bara är något som rör kvinnor.

– Jag tror att många pappor skulle bli glada över ett nytt namn. Jag tycker att till exempel babyförpackning eller familjeförpackning skulle passa bra, säger hon.

– Jag vet att det här kommer att väcka mycket känslor. Moderskapsförpackningen, som nu har 80 år på nacken, är en så värdefull sak att ändringar som gäller den ska övervägas mycket noga och planeras omsorgsfullt på ett sätt som passar in i vårt moderna samhälle, fortsätter hon.
 

Moderskapsförpackningen skapar kulturell samhörighet

Annika Saarikko har egna erfarenheter av moderskapsförpackningen från tre år tillbaka då sonen Aarni föddes. Hon säger att hon mycket tydligt minns stunden då hon tillsammans med sin man öppnade förpackningen och sedan satte in de små kläderna på hyllan i garderoben.

– När vi fick förpackningen gick tankarna förutom till det välfärdssamhälle vi lever i även till den kommande förändringen i vårt eget liv – det att vi faktiskt nu snart skulle få en baby.

Senare tyckte hon att det var trevligt när hon, då hon rörde sig ute på stan, såg andra föräldrar med babyer som hade kläder och utrustning av samma årgång av förpackningen som hon själv. Moderskapsförpackningen skapar på ett konkret sätt en kulturell samhörighet som binder småbarnsföräldrar samman.

Med tanke på andra blivande föräldrar som öppnar sina moderskapsförpackningar har Annika Saarikko en önskan.

– Jag önskar att de alla ser moderskapsförpackningen som en påminnelse om att det hundraåriga Finland är ett mycket bra land för barn och familjer. Den är ett tecken på att vi har ett socialt skyddsnät och ett samhälle där man bryr sig.

 

Text: Helinä Kujala

Bild: Nana Uitto