/image/journal/article?img_id=244625&t=1567073902766

Vi fick 29 679 förslag till namn på moderskapsförpackningen

Största delen av dem som svarade på FPA:s enkät ville bevara moderskapsförpackningens nuvarande namn. Enligt minister Annika Saarikko ändras namnet inte.

Moderskapsförpackningen är 80 år och för att fira det här utredde FPA i november om det skulle vara dags att ge förpackningen ett modernare namn. Nästan 60 % av dem som svarade tyckte ändå att det nuvarande namnet borde bevaras. Enligt familje- och omsorgsminister Annika Saarikko får moderskapsförpackningen därmed behålla sitt gamla namn.

Vi fick in hela 29 679 namnförslag och många av förslagsgivarna ville också motivera sitt förslag. En tänkbar namnändring väckte också mycket diskussion t.ex. på sociala medier.

– Allt det här visar hur viktiga moderskapsförpackningen och vårt språk är för oss, säger Saarikko.

Namnet moderskapsförpackning kommer från lagen om moderskapsunderstöd så en namnförändring skulle kräva en lagändring i riksdagen.

Babyförpackning eller familjelåda?

Många av namnförslagen var lekfulla och påhittiga, såsom de finska vauvakka och äitisyyspakkaus. De populäraste finska namnförslagen var vauvapakkaus, perhepakkaus och apustuspakkaus.

De populäraste svenska namnförslagen var babylåda, babybox och babyförpackning. Var femte av dem som svarade ville bevara det nuvarande svenska namnet, moderskapsförpackningen. De flesta förslagsgivarna ville på något sätt hänvisa till lådan som utrustningen levereras i och påminna om att barnet kan skötas av någon annan än mamman.

– Även om mödravård var det ursprungliga syftet och den sidan av saken har kunnat sättas i skick har tiderna nu förändrats och också två pappor kan tillsammans ta hand om sin baby. Därför är det nu dags att byta namn på lådan. Så här kommenterade en person som röstat på det finska namnet vauvapakkaus (babyförpackning).

Moderskapsförpackningen följer sin tid

Förpackningen har alltid speglat sin tid och innehållit produkter för både mamman och barnet. Till exempel ersattes engångsblöjorna år 2009 av miljöskäl helt och hållet med tygblöjor. En produkt har ändå ingått i moderskapsförpackningen under alla dessa år: vikblöjan i gasväv.

De första moderskapsförpackningarna delades ut 1938. De första åren innehöll förpackningen mönster och tyger som maman själv kunde sy kläder till barnet av. Nuförtiden innehåller förpackningen allt möjligt som kan behövas, från snuttefilt till uteoverall. Färgskalan har redan länge i allmänhet gått i piggt gult och grönt. Alldeles i början var babykläderna vita.

Moderskapsförpackningen har väckt intresse också utomlands. Nästan 30 länder har redan tagit modell av Finland – t.ex. i Storbritannien och Förenta staterna har man delat ut förpackningar som påminner om den finländska förebilden. Moderskapsförpackningen stärker Finlands rykte som ett progressivt land som månar om barnfamiljernas välbefinnande.

Bland annat de här namnen föreslogs på svenska

babylåda
mamabox
"Gångbart på svenska, finska och engelska."
babybox
familjeförpackningen
"Att hela familjen blir delaktig och att förpackningen ses som en gåva till hela familjen."
babyförpackning
barnlåda
"Det är ju trots allt en låda till och för barnet. Det är ju inte mamman/pappan/anhörige/förälder som får lådan utan barnet. Så varför inte hålla det simpelt."
föräldraskapsförpackning
kottebo
"En liten kotte (barn) kan tänkas bo i den lilla lådan."
familjelådan

Och på finska bland annat de här:

vauvapakkaus
perhepakkaus
haikarapakkaus
vanhempainpakkaus
äitisyyspakkaus